1Samenzang psalm 16 vers 1Traditioneel
2 Christus Jezus is Dezelfde altijd H. de Bat- van Maelsaecke
3Psalm 123P. Wildeman
4Leer ons bidden in Uw naam R. Kalkman vd Noort
5 Intro´tus: Verraad van Judas en de verloochening van PetrusJ.S. Bach
6Lezen Johannes 18: 1-8
7"O grote Liefd"
8Lezen Johannes 18: 9-11
9"Uw wil geschied"
10 Lezen Johannes 18: 12-17
11 Intrumentaal "Erbarme dich"
12Lezen Johannes 18: 18-23
13 "Wie heeft U zo geslagen"
14Lezen Johannes 18: 24-27
15"Petrus die niet denkt en wikt"
16Samenzang psalm 40: 4Traditioneel
17 Samenzang psalm 122: 1 en 2Traditioneel
18Jezus' intocht in JeruzalemK. Proos
19Als ik het wond're kruis aanschouwJ. Bredewout
20U zij de glorie (vers 3 samenzang met bovenstem)J. Vermulst & D. Zwart
21 Psalm 42 (laatste vers met samenzang)M. Zonnenberg
22Aanschouw het Lam van GodM. Zonnenberg
23Psalm 130P. Wildenman
24 Passie- en Paaspsalm (Ps. 22)R. Korver
25Samenzang psalm 72: 8 en 11Traditioneel
Opname locatie: Grote of St. Catharijnekerk, Heusden
Opname datum: 27 Mar 2009
Meewerkenden: Jongerenkoor Cantilena uit Werkendam
O.L.V. Peter Wildeman
Organist: Anton de Raad

Gemengd koor Comt nu met Sangh uit Veen
O.L.V. Reinier Korver
Organist: Arjan Gorseman

Dwarsfluit:
Marjan van der Linden
Lydia van Mourik

Cello:
Carine blok
Opname: M. de Waard
OGW record uit
Nieuwegein
Lay-out: M. de Waard
R. Korver